Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Ruisrock / Vantaan Festivaalit Oy
Yhteystiedot: Urho Kekkosen katu 4-6 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Yhteyshenkilö: Mikko Niemelä, ruisrock@ruisrock.fi
Rekisterin nimi: Ruisrock

Rekisterin tietosisältö:
Henkilöiltä kerätään henkilötietoja sekä muita tarvittavia tietoja. Tietojen antaminen on pakollista.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Tietoja kerätään Ruisrockin sidos- ja asiakasryhmiltä sekä rekrytointia varten. Ruisrock tallentaa henkilötiedot rekisteriinsä, ja tietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

  • asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitaminen ja hallinta
  • eri asiakas- ja sidosryhmille suunnattujen palveluiden ja toimintojen järjestäminen, kehittäminen ja toteuttaminen
  • Ruisrockista viestiminen ja tiedottaminen eri asiakas- ja sidosryhmiä koskevista käytännön asioista
  • tietojen kerääminen rekrytointia varten nimellä

Rekisterin tietolähde:
Tiedot rekisteriin saadaan verkkolomakkeiden kautta, jonka henkilöt itse täyttävät. Lisäksi tietoja kerätään suoraan henkilöiltä niin, että yhteyshenkilö kerää kootusti tiedot ja toimittaa ne Ruisrockille.

Tietojen luovuttaminen:
Ruisrock ei luovuta tietoja eteenpäin kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi lippujen toimittamista tai majoitusten järjestämistä varten.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Ruisrock käyttää infokirjeiden lähettämiseen yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, minkä vuoksi henkilötietoja siirtyy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja saatetaan käsitellä väliaikaisesti Google-palvelussa. Henkilötiedot on kuitenkin suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käsittelyn periaatteet:
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja sähköisessä muodossa järjestelmässä, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Ruisrockin työntekijät, jotka ovat salassapitovelvollisia.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen:
Henkilötiedot säilytetään kolmen vuoden ajan tulevien vuosien viestintää varten. Tiedot voidaan hävittää myös rekisteröidyn omasta pyynnöstä festivaalin jälkeen tai mikäli rekisteröity peruu hakemuksensa festivaalille.

Avoimia työ- ja harjoitteluhakemuksia säilytetään 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen hakemukset poistetaan, jos hakemukseen sopivia paikkoja ei ole auennut.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on arkistoituna. Tietoja voidaan korjata ja ne voidaan poistaa henkilön omasta pyynnöstä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen:
Ruisrock voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa rekisteröidyltä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikä rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, 029 56 66700, tietosuoja@om.fi