Festivaalin ehdot

Festivaalin ehdot

Ruisrockiin liittyvien ehtojen avulla pyrimme kertomaan selkeästi festivaalille osallistuvan oikeuksista ja velvollisuuksista. Ehtojen noudattaminen on tärkeä osa Ruisrockia: yhdessä luomme onnistuneen festivaalin, joka on turvallinen aina lipun ostohetkestä alkaen.

Ostamalla lipun Ruisrockiin sitoudut tiettyihin ehtoihin, joihin lukeutuvat muun muassa lippuehdot, turvallisuuskäytänteet sekä Ruisrockin festivaalietiketti. Lippuehdot löytyvät Ruisrockin virallisen lipunmyyjän Tiketin tapahtumasivulta sekä tältä verkkosivulta.

Lipun käyttö

Ruisrockin virallinen lipunvälityskumppani on Tiketti, ja suosittelemme käyttämään vain Tiketin palveluita lipun ostossa. Lippujen ostomäärä on rajattu maksimissaan neljään lippuun henkilöä kohden. Ruisrock ei voi taata kolmansilta osapuolilta ostettujen lippujen aitoutta, pois lukien Tiketin ylläpitämän LiputOn-palvelun, jossa lipun aitous pystytään todentamaan. Ruisrock ei vastaa kadonneista lipuista.

Ruisrock-lippuja ei vaihdeta rannekkeisiin, ja lippu luetaan portilla jokaisena festivaalipäivänä. Lipulla on mahdollista päästä sisään festivaalialueelle vain kerran päivässä. Poikkeuksena ovat Ruisrock Plus- ja VIP-liput, jotka vaihdetaan rannekkeisiin ennen festivaalialueelle saapumista.

Ruisrockin lippuja ei saa arpoa eteenpäin, eikä festivaalin brändiä saa hyödyntää yrityksen markkinoinnissa, ellei asiasta sovita festivaalin järjestäjän kanssa erikseen.

Ruisrock noudattaa viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä festivaalin järjestämisessä. Ostaessasi lipun tapahtumaan sitoudut esittämään tarvittavat todenteet. Näitä todenteita voivat olla esimerkiksi virallinen henkilöllisyystodistus ravintola-alueelle pyrkiessä tai koronatodistus viranomaisen niin vaatiessa.

Ikärajat

Ruisrock on ikärajaton festivaali. Suosittelemme kuitenkin, että alle 14-vuotiaat tulevat festivaalille vain huoltajan seurassa. Alle 9-vuotiaat lapset pääsevät festivaalille huoltajan seurassa maksutta. Alle 9-vuotiaan lapsen ikä on todistettava joko henkilöllisyystodistuksella tai muulla kirjallisella dokumentilla. Mikäli tulet Ruisrockiin lapsen kanssa, tarjoathan lapselle turvallisen ja päihteettömän festivaalikokemuksen. Kun festivaalia viettää lapsen ehdoilla, on tarpeen kiinnittää huomiota esimerkiksi kellonaikaan ja väenpaljouteen.

Osa Ruisrockin palveluista on ikärajallisia. Osa Ruisrockin ohjelmasta järjestetään täysi-ikäisille tarkoitetulla alueella, minkä lisäksi kaikki VIP- ja baarialueet ovat vain täysi-ikäisille.

Muutokset järjestelyissä

Ruisrock pidättää oikeuden muutoksiin festivaalin ohjelmassa, aikatauluissa ja muissa järjestelyissä. Alan yleisen käytännön mukaisesti festivaali nähdään useista artisteista, taiteesta ja elämyksistä koostuvana kokonaisuutena, joten yksittäisen artistin peruuntuminen ei ole peruste lipun palauttamiselle tai hyvitykselle.

Festivaali järjestetään säästä riippumatta, eikä esimerkiksi sade tai lämpötila ole peruste lipun palauttamiselle tai hyvitykselle.

Mikäli tapahtuma peruttaisiin kokonaan järjestäjän toimesta, on lippujen palautus tai seuraavalle vuodelle siirtäminen mahdollista.

Kuvauskäytännöt

Ruisrock-alueella valo- ja videokuvataan festivaalin viestintää ja markkinointia varten.

Turvallisuus

Turvallisuuskäytännöt

Festivaalin lähestyessä Ruisrock julkaisee kattavan listan sallituista ja kielletyistä esineistä festivaalialueella. Lopullisen päätöksen esineen turvallisuudesta kuitenkin tekee järjestyksenvalvoja festivaalin sisäänkäynnillä turvatarkastuksen yhteydessä. Kiellettyihin esineisiin lukeutuvat muun muassa alkoholi, huumeet ja vahingottamiseen soveltuvat esineet, kuten teräaseet.

Festivaalialueella pätevät Suomen lait, ja yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavat henkilöt voidaan poistaa festivaalialueelta. Henkilö voidaan poistaa festivaalialueelta myös, mikäli hänen oma turvallisuutensa vaarantuu esimerkiksi päihtymystilan seurauksena.

Festivaalietiketti

Ruisrock on inklusiivinen festivaali, joka noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Ostaessasi lipun festivaalille sitoudut toimimaan festivaalietiketin mukaisesti. Ruisrock puuttuu välittömästi kaikkiin järjestäjän tietoon saatettuihin häirintätapauksiin. Festivaalietiketin rikkominen voi olla peruste festivaalilta poistamiseen.

Ruisrockin festivaalietiketti

Pidä huolta
Pidä huoli itsestä ja toisista – dare to care!

Kunnioita muita
Kunnioita erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Ruisrockissa ei hyväksytä epäasiallista käytöstä, minkäänlaista häirintää tai syrjintää.

Tarjoa apua
Auta apua tarvitsevaa ja puutu epäasialliseen käytökseen. Jos tilanteeseen puuttuminen tuntuu vaikealta, ota aina yhteys lähimpään järjestyksenvalvojaan tai muuhun festivaalihenkilökuntaan.

Muista suostumus
Muista molemminpuolinen suostumus kaikessa kanssakäymisessä. Pyydä lupa koskettamiseen.

Juhli vastuullisesti
Pidä huoli kaverista, nauti festivaalista muita kunnioittavasti, muista välivesi ja omat rajat.

Suojele luontoa
Kunnioita Ruissalon luontoa: laita roskat roskiin ja käytä vessaa.

Anna juhlimisrauha
Jokaisella on oikeus nauttia festivaalista turvallisesti omana itsenään – edesauta omalla toiminnallasi yleistä turvallisuutta ja rohkaise ystäviäsi toimimaan samoin.

Kiitos, että noudatat Ruisrockin festivaaliehtoja kokonaisuudessaan. Rakennamme kaikille turvallisen ja käytännöiltään selkeän festivaalin yhdessä.

Ruisrock pidättää oikeudet festivaaliehtojen muutoksiin.