Vastuullisuusohjelma

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalisen kestävyyden ohjelman tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen yhdessä kaikkien festivaalin osallistujien kanssa. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä kehityksessä hyväksytään monimuotoisuus ja arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia.

Ruisrockin tavoitteena on olla inklusiivinen festivaali, joka ottaa huomioon eritaustaiset ihmiset, tuo heidät esille tärkeänä osana festivaalia ja ottaa heidät mukaan tapahtuman tekemiseen. Ruisrockiin ovat kaikki tervetulleita, ja tavoite on luoda festivaalikulttuuri, jossa jokaisella on hyvä olla.

Seuraamme toimintaamme yhdenvertaisuussuunnitelman avulla ja asetamme tavoitteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, moninaisuuden lisäämiseksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.