Ruisrock

Vastuullisuus­ohjelma

Ruisrock on eteenpäin katsova festivaali, joka etenee suunnitelmallisesti kohti ekologista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Pyrimme rohkeasti muuttamaan yhteiskunnan epäkohtia, ja meillä on kunnianhimoinen tavoite pienentää ympäristövaikutuksiamme.

Ruisrockin vastuullisuusohjelma on luotu vuosille 2022–2025, ja se pohjautuu kestävän kehityksen globaalin toimenpideohjelman, YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin.

Vastuullisuusohjelma sisältää konkreettisia välitavoitteita, mittareita ja keinoja, joiden avulla Ruisrock etenee kohti kestävän festivaalin tavoitetta. Ohjelma kattaa ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen sekä taloudellisen kestävyyden osa-alueet, ja se sisällytetään osaksi kaikkien festivaalilla työskentelevien työtä.