Ruisrock hakee harjoittelijoita hallintoon, tuotantoon ja viestintään

Haussa on neljä harjoittelijaa Ruisrock-festivaalille. Hallintoassistentin, tuotantoassistentin, viestintäassistentin ja AD-assistentin (graafinen suunnittelija) tehtävät alkavat keväällä 2023 ja päättyvät heinäkuun lopulla festivaalin jälkeen.

Ruisrock on yksi Suomen johtavista ja vanhimmista kulttuuritapahtumista. Taianomaisesta tunnelmastaan tunnettu festivaali juhlitaan jo 52. kerran Turussa, Ruissalon luonnonkauniissa Kansanpuistossa 7.–9.7.2023.

Ruisrock on olemassa, jotta maailmassa olisi enemmän iloa ja onnellisuutta. Olemme kaikille avoin festivaali, jota ohjaavat yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja luovuus – myös työnantajana. Työyhteisöllemme on ominaista arvostava keskustelukulttuuri, työntekijöiden vahvuuksiin keskittyminen ja luova ote tekemiseen. Keräämme jatkuvasti tietoa, jonka pohjalta kehitämme työnteon tapojamme.

Haluamme edistää työyhteisömme monimuotoisuutta ja taata hakijoille yhdenvertaisen kohtelun rekryprosessissa. Tästä syystä Ruisrock käyttää anonyymiä rekrytointia, mikä tarkoittaa tiettyjen henkilötietojen piilottamista ensimmäisessä hakuvaiheessa.

Toivomme hakijoiden rajaavan hakumateriaaleistaan ikää, sukupuolta sekä etu- ja sukunimeä ilmaisevat yksityiskohdat, minkä lisäksi toivomme hakemukset ja ansioluettelon ilman valokuvaa. Hakijat voivat piilottaa henkilötiedot ansioluettelosta ja muista mahdollisista materiaaleista esimerkiksi poistamalla, sumentamalla tai peittäen mustilla palkeilla. Hakemukset ensimmäisenä käsittelevä henkilö varmistaa hakijoiden anonymiteetin eikä ole mukana rekryprosessin myöhemmissä vaiheissa. Valinnat haastatteluun kutsuttavista tehdään hakijan hakemuksessaan ilmoittaman osaamisen, kokemuksen ja kiinnostuksen perusteella.

Ruisrockin toimisto sijaitsee Helsingin Kampissa. Lue lisää toimiston sijainnista ja esteettömyystiedoista.

 

Hallintoassistentti

Hallintoassistentti työskentelee tuottajien apuna erilaisissa tehtävissä liittyen Ruisrockin hallintoon ja talkootoimintaan. Harjoittelijan hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn päivittäminen, lippujen lähetys sekä avustavat tehtävät Ruissiraatiin, akkreditointiin sekä henkilökunnan majoituksiin liittyen. Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat lisäksi toimiston juoksevat asiat.

Harjoittelija pääsee myös osaksi talkootiimiä, jolloin harjoittelijan tehtäviin kuuluvat muun muassa ohjeistusten päivitys, talkoolaisten viestinnässä avustaminen sekä avustavat tehtävät liittyen talkoolaisten ja seurojen rekrytointiin ja talkootehtäviin. Harjoittelu sopii hakijalle, joka haluaa päästä kurkistamaan laajalti tapahtumatuotannon eri osa-alueisiin.

Työtehtävät ovat monipuolisia ja osittain itsenäisesti suoritettavia, joten toivomme hakijalta organisointikykyä, järjestelmällisyyttä sekä sopeutumista muuttuviin tilanteisiin. Tehtävät suoritetaan yhdessä hallinto- ja talkootiimin kanssa, mutta toivomme hakijalta oma-aloitteisuutta. Hallintoassistentin tehtävä sopii hyvin esimerkiksi osaksi kulttuurituotannon koulutuksen opintoja ensimmäiseksi tai toiseksi harjoitteluksi. Tärkeintä on kuitenkin kiinnostus tapahtuma-alaa kohtaan, joten alan opinnot eivät ole edellytys harjoittelusta suoriutumiselle.

Tehtävä edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävä sisältää viestintää talkoolaisille, joten asiakaspalveluhenkisyys katsotaan eduksi. Harjoittelu edellyttää täysi-ikäisyyttä ja B-tason ajokorttia.

Harjoittelun pituus on kolme ja puoli kuukautta, alkaen osa-aikaisesti 3.4. ja jatkuen toukokuusta kokopäiväisenä 21.7.2023 asti. Harjoittelu suoritetaan pääosin Ruisrockin toimistolla Helsingissä työntekijöiden ohjauksessa, mutta myös etäpäivistä on mahdollista sopia erikseen. Kevään aikana on satunnaisesti työpäiviä Turussa.

Työt suoritetaan liukuvasti arkisin toimistoaikoina, paitsi ennen festivaalia jolloin Ruisrockin toimisto siirtyy työskentelemään Turkuun. Työnantaja kattaa Turussa syntyvät majoitus- ja matkakulut. Harjoittelusta maksetaan TAKU ry:n suositusten mukaisesti 1 283 euron korvaus täysiaikaista kuukautta kohden.

Haastattelut järjestetään etähaastatteluina viikolla 3-4. Tällöin olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Haku päättyy 8.1.2023 kello 23.59.

Hae paikkaa tällä lomakkeella.

Lisätietoja työtehtävästä:
Sara Sarkkinen, tuottaja
sara@ruisrock.fi (kyselyt aikavälillä 28.11.–21.12.)

 

Tuotantoassistentti

Tuotantoassistentti toimii osana Ruisrockin tuotantotiimiä ja pääsee tutustumaan suurtapahtuman aluetuotannon rakentumiseen. Tuotannon harjoittelijan tehtäviin kuuluu laajalti erilaisia avustavia tehtäviä tapahtumatuotannossa. Harjoittelijan tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi tapahtuman infopisteen koordinointi, festivaalirakennukseen osallistuvien talkoolaisten vastaanotto ja vuorosuunnittelu sekä muut avustavat tehtävät tapahtumatuotannossa. Harjoittelijan tehtäviä voidaan painottaa harjoittelijan kykyjen ja kiinnostuksen sekä tuotannon tarpeiden mukaan sopivaksi.

Hakijalta toivomme kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että osana tuotantotiimiä. Työkielenä on suomi, minkä lisäksi työtehtävien hoitamisessa voi tarvita englannin osaamista. Harjoittelu sopii osaksi esimerkiksi kulttuurituotannon opintoja, mutta tärkeintä on kiinnostus tapahtuma-alaa kohtaan, joten alan opinnot eivät ole edellytys harjoittelusta suoriutumiselle.

Harjoittelun pituus on noin kolme ja puoli kuukautta, alkaen puolipäiväisesti 3.4. ja jatkuen toukokuusta kokopäiväisenä 12.7.2023 asti. Myöhemmin heinäkuussa on vielä muutamia satunnaisia palaveripäiviä.

Harjoittelu suoritetaan pääosin Ruisrockin toimistolla Helsingissä työntekijöiden ohjauksessa, mutta myös etäpäivistä on mahdollista sopia erikseen. Harjoittelija siirtyy tuotantotiimin kanssa juhannusta edeltävän viikon alussa Turkuun, jossa työt jatkuvat 12.7. saakka (juhannus on vapaata to–su). Työnantaja kattaa Turussa syntyvät majoitus- ja matkakulut. Harjoittelusta maksetaan TAKU ry:n suositusten mukaisesti 1 283 euron korvaus täysiaikaista kuukautta kohden.

Haastattelut järjestetään etähaastatteluina viikolla 3–4. Tällöin olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Haku päättyy 8.1.2023 kello 23.59.

Hae paikkaa tällä lomakkeella.

Lisätietoja työtehtävästä:
Sam Böök, tuottaja
sam@ruisrock.fi (kyselyt aikavälillä 28.11.–21.12.)

 

Viestintäassistentti

Viestintäharjoittelija työskentelee läheisesti viestintäpäällikön ja Art Directorin kanssa osana Ruisrockin viestintätiimiä. Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat viestinnän avustavat tehtävät, nettisivujen ja festariapplikaation päivittäminen, asiakasviestintä, ohjelmajulkistuksissa avustaminen ja uutiskirjeiden valmistelu. Tehtävät ovat tyypiltään sekä suorittavia että luovuutta ja organisointikykyä edellyttäviä. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen hallintaa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Arvostamme ideointikykyä, järjestelmällisyyttä ja kiinnostusta viestinnän ja markkinoinnin trendejä kohtaan. Työ on ajoittain kiireistä ja tehtävät osittain itsenäisesti suoritettavia, joten toivomme hakijalta oma-aloitteisuutta ja joustavuutta muuttuvissa tilanteissa. Opinnot esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista tai journalismista antavat hyvän pohjan harjoitteluun. Tärkeintä on kuitenkin kiinnostus viestintäalaa kohtaan, joten alan opinnot eivät ole edellytys harjoittelusta suoriutumiselle. Tehtäviä voidaan osin painottaa harjoittelijan vahvuuksien ja mielenkiinnon mukaisesti.

Harjoittelun pituus on noin kolme ja puoli kuukautta, alkaen puolipäiväisesti 3.4. ja jatkuen toukokuusta kokopäiväisenä 21.7.2023 asti. Harjoittelu suoritetaan osin Ruisrockin toimistolla Helsingissä työntekijöiden ohjauksessa ja osin etätyöskentelynä. Kevään aikana on satunnaisesti työpäiviä Turussa.

Työt suoritetaan liukuvasti arkisin toimistoaikoina, paitsi ennen festivaalia jolloin Ruisrockin toimisto siirtyy työskentelemään Turkuun. Työnantaja kattaa Turussa syntyvät majoitus- ja matkakulut. Harjoittelusta maksetaan TAKU ry:n suositusten mukaisesti 1 283 euron korvaus täysiaikaista kuukautta kohden.

Haastattelut järjestetään etähaastatteluina viikolla 3–4. Tällöin olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin. Haastatteluun kutsuttavilta pyydetään tekstinäyte, joka voi olla esimerkiksi koulutehtävää varten kirjoitettu lyhyt teksti.

Haku päättyy 8.1.2023 kello 23.59.

Hae paikkaa tällä lomakkeella.

Lisätietoja työtehtävästä:
Carita Lehti, viestintäpäällikkö
carita@ruisrock.fi (kyselyt aikavälillä 28.11.–22.12.)

 

AD-assistentti (graafinen suunnittelija)

Graafikkoharjoittelija työskentelee AD:n assistenttina osana Ruisrockin viestintätiimiä. Tehtäviin kuuluu erilaisten visuaalisten materiaalien tuotantoa digi- ja printtiympäristössä, esimerkiksi videoiden editointia, kuvankäsittelyä, infografiikan visualisointia, kuvitusta, liikkuvan grafiikan animointia sekä erilaisten painotuotteiden suunnittelua. Työtehtäviä voidaan painottaa tarkemmin harjoittelijan oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

Edellytämme hakijalta Adoben ohjelmistojen (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects) hallintaa sekä hyviä perustaitoja visuaalisesta suunnittelusta. Arvostamme harjoittelijassa luovuutta, tarkkuutta, oma-aloitteisuutta sekä kiinnostusta visuaalisen viestinnän alaa kohtaan. Harjoittelu sopii esimerkiksi graafisen suunnittelun, visuaalisen viestinnän tai media-alan opiskelijalle, mutta alan opinnot eivät ole edellytys harjoittelun suorittamiselle.

Harjoittelu suoritetaan pääasiassa Ruisrockin toimistolla Helsingissä, mutta osittainen etätyöskentely on myös mahdollista. Festivaaliviikolla Ruisrockin toimisto siirtyy työskentelemään Turkuun, jossa työnantaja kattaa majoitus- ja matkakulut.

Harjoittelun pituus on noin kolme ja puoli kuukautta, alkaen osa-aikaisesti 3.4. ja jatkuen toukokuusta kokopäiväisenä 21.7.2023 asti. Harjoittelusta maksetaan TAKU ry:n suositusten mukaisesti 1 283 euron korvaus täysiaikaista kuukautta kohden.

Liitä hakemukseesi mukaan PDF-tiedostona portfolio, joka sisältää 5–10 työnäytettäsi. Anonyymin hakuprosessin vuoksi pyydämme sinua piilottamaan portfoliosta kaikki henkilötietosi (nimi, ikä, sukupuoli, valokuva). Henkilötiedot voi poistaa, sumentaa tai peittää esimerkiksi mustilla palkeilla.

Haastattelut järjestetään etähaastatteluina viikolla 3–4. Tällöin olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Haku päättyy 8.1.2023 kello 23.59.

Hae paikkaa tällä lomakkeella.

Lisätietoja työtehtävästä:
Jenna Haapaharju, Art Director
jenna@ruisrock.fi (kyselyt aikavälillä 28.11.–14.12.)