Turvallisuusjärjestelyt

Syrjintävapaa Ruisrock

Ruisrockissa emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää ja kunnioitamme jokaisen oikeutta koskemattomuuteen ja turvalliseen festivaaliympäristöön. Ruisrock rohkaisee ilmoittamaan häirinnästä matalalla kynnyksellä, ja festivaali sitoutuu puuttumaan tapauksiin välittömästi.

Mitä on syrjintä?
Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi. Syrjintäperusteita ovat mm. sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, kulttuurinen tai etninen tausta, uskonto, toimintakyky, seksuaalinen suuntaus, ikä, kansalaisuus, alkuperä, kieli ja ulkonäkö. Häirintä, seksuaalinen häirintä ja kehotus syrjintään ovat myös syrjinnän muotoja.

Mitä on häirintä?
Häirintää voi esiintyä monella eri tavoin, ja kuka tahansa voi olla häirinnän tai epäasiallisen kohtelun uhri. Häirintä on toimintaa, joka loukkaa henkilön kunniaa ja jolla on yhteys yhteen tai useampaan syrjinnän perusteista. Myös uhkaavan, vihamielisen tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen on häirintää.

Mitä on seksuaalinen häirintä?
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tarkoituksellista, ei-toivottua ja yksipuolista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä, kuten fyysistä koskettelua, arvioivaa katsetta tai seksuaalissävytteistä puhetta, jonka kohde kokee epämiellyttäväksi. Häirinnän kohde määrittelee sen, onko käytös hänen mielestään loukkaavaa ja solvaavaa. Mikäli koskettamiselle tai kanssakäymiselle ei ole toisen osapuolen hyväksyntää, on kyseessä seksuaalinen häirintä.

 

HÄIRINTÄYHTEYSHENKILÖ

Festivaalilla tapahtuvissa häirintätilanteissa voit olla yhteydessä häirintäyhteyshenkilöön puhelimitse tai nimettömästi lomakkeella. Häirintäyhteyshenkilö on tavattavissa myös kasvokkain festivaaliviikonlopun ajan Huolituolin yhteydessä.

Häirintäilmoitukset käsittelee häirintäyhteyshenkilö. Tapaukset raportoidaan festivaalijärjestäjälle nimettöminä.

Yhteystiedot ja lomake päivitetään sivuille lähellä festivaalia.

 

TOIMINTAOHJEET HÄIRINTÄTILANTEISSA

Jos havaitset tai koet häirintää Ruisrockissa:

  1. Tilanteeseen puuttuminen: Jos tilanne on päällä, puutu siihen. Jos et itse pysty puuttumaan, ota yhteys lähimpään järjestyksenvalvojaan tai festivaalihenkilökuntaan.
  2. Kuuntele ja tarjoa apua: Jos häirinnän uhri tarvitsee apua, voit ohjata hänet lähimmän järjestyksenvalvojan tai festivaalihenkilökunnan luo. Myös häirintäyhteyshenkilö, Huolituoli ja ensiapupiste tarjoavat apua. Ruisrockissa emme jätä ketään yksin.
  3. Ilmoita häirintätilanteesta: Ota yhteys häirintäyhteyshenkilöön puhelimella tai anonyymilla lomakkeella. Voit myös tavata häirintäyhteyshenkilön kasvokkain Huolituoli-tilassa.

 

HÄIRINTÄTILANTEIDEN SEURAAMUKSET

Ruisrockissa emme hyväksy minkäänlaista häirintää ja kunnioitamme jokaisen oikeutta koskemattomuuteen ja turvalliseen festivaaliympäristöön. Häiritsijät joutuvat vastuuseen teoistaan. Ruisrockin arvojen noudattamatta jättäminen ja epäasiallinen käytös otetaan vakavasti. Sitoudumme puuttumaan tilanteisiin välittömästi ja tarvittaessa poistamaan häiriökäyttäytyjän alueelta.