Syrjintävapaa Ruisrock

Festarietiketti

Ruisrock on ilon ja onnen festivaali, jossa juhlitaan turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti muita ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. 

Vastuu Ruisrockin positiivisesta ilmapiiristä on meillä kaikilla: festivaalin järjestäjillä, sidosryhmillä sekä festivaaliyleisöllä. Me yhdessä toteutamme inklusiivisen festivaalin, jossa jokaisen on turvallista olla ja jossa jokainen voi olla oma itsensä – Ruisrockissa ei ole sijaa rasismille, syrjinnälle tai häirinnälle. 

Pidä huolta
Pidä huoli itsestä ja toisista – dare to care!

Kunnioita muita
Kunnioita erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Ruisrockissa ei hyväksytä epäasiallista käytöstä, minkäänlaista häirintää tai syrjintää.

Tarjoa apua
Auta apua tarvitsevaa ja puutu epäasialliseen käytökseen. Jos tilanteeseen puuttuminen tuntuu vaikealta, ota aina yhteys lähimpään järjestyksenvalvojaan tai muuhun festivaalihenkilökuntaan.

Muista suostumus
Muista molemminpuolinen suostumus kaikessa kanssakäymisessä. Pyydä lupa koskettamiseen.

Juhli vastuullisesti
Pidä huoli kaverista, nauti festivaalista muita kunnioittavasti, muista välivesi ja omat rajat.

Suojele luontoa
Kunnioita Ruissalon luontoa: laita roskat roskiin ja käytä vessaa.

Anna juhlimisrauha
Jokaisella on oikeus nauttia festivaalista turvallisesti omana itsenään – edesauta omalla toiminnallasi yleistä turvallisuutta ja rohkaise ystäviäsi toimimaan samoin.

Ruisrock puuttuu välittömästi kaikkiin järjestäjän tietoon saatettuihin häirintätapauksiin. Festivaalietiketin rikkominen voi olla peruste festivaalilta poistamiseen. 

Kiitos, että toimit festivaalietiketin mukaisesti ja rakennat kanssamme turvallista tapahtumaa. Me yhdessä teemme Ruisrockin, jossa jokaisen on hyvä olla.