Info

Syrjintävapaa Ruisrock

Ruisrockissa emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää, ja kunnioitamme jokaisen oikeutta koskemattomuuteen ja turvalliseen festivaaliympäristöön. Ruisrock rohkaisee ilmoittamaan häirinnästä matalalla kynnyksellä, ja festivaali sitoutuu puuttumaan järjestäjän tietoon saatettuihin tapauksiin välittömästi.

Mitä on syrjintä?

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi. Syrjintäperusteita ovat mm. sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, kulttuurinen tai etninen tausta, uskonto, toimintakyky, seksuaalinen suuntaus, ikä, kansalaisuus, alkuperä, kieli ja ulkonäkö. Häirintä, seksuaalinen häirintä ja kehotus syrjintään ovat myös syrjinnän muotoja.

Mitä on häirintä?

Häirintää voi esiintyä monella eri tavoin, ja kuka tahansa voi olla häirinnän tai epäasiallisen kohtelun uhri. Häirintä on toimintaa, joka loukkaa henkilön kunniaa ja jolla on yhteys yhteen tai useampaan syrjinnän perusteista. Myös uhkaavan, vihamielisen tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen on häirintää.

Mitä on seksuaalinen häirintä?

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tarkoituksellista, ei-toivottua ja yksipuolista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä, kuten fyysistä koskettelua, arvioivaa katsetta tai seksuaalissävytteistä puhetta, jonka kohde kokee epämiellyttäväksi. Häirinnän kohde määrittelee sen, onko käytös hänen mielestään loukkaavaa ja solvaavaa. Mikäli koskettamiselle tai kanssakäymiselle ei ole toisen osapuolen hyväksyntää, on kyseessä seksuaalinen häirintä.