Ruisrockin arvot

YHDENVERTAISUUS

Ruisrockiin jokainen on tervetullut omana itsenään, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää. Mikäli näet tai koet ikävää käytöstä, käänny kenen tahansa järjestyksenvalvojan tai festivaalityöntekijän puoleen.

RUISROCKISSA:

 • Kohdellaan kaikkia tasavertaisesti esimerkiksi ihonväriin, ikään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.
 • Kunnioitetaan jokaisen fyysistä koskemattomuutta.
 • Pidetään toisista huolta.
 • Vietetään yhdessä iloinen festari, jossa jokaisen on hyvä olla!

Meidän vastuullamme on:

 • Tuoda alueelle kiertävä ja auttava infotiimi, joka opastaa kaikkia avun tarpeessa olevia.
 • Tarjota festivaalin ensiaputeltan yhteydestä tila, josta löydät tarvittaessa keskusteluapua ja rauhallisen hengähdyspaikan.
 • Järjestää wc-tilat naisille, miehille, muunsukupuolisille sekä liikuntarajoitteisille.
 • Tarjota erityispalveluita liikuntarajoitteisille kävijöille. Lue lisää Ruisrockin saavutettavuuspalveluista.
 • Luoda tapahtumalle puitteet, joissa kaikilla on turvallista.

Olemme myös mukana Keychange-aloitteessa, jossa olemme sitoutuneet nostamaan naisten tai muunsukupuolisten esiintyjien osuuden ohjelmassa 50-50-periaatteen mukaiseksi. Saavutimme tavoitteen vuonna 2019, ja jatkamme työtä yhä moninaisemman festivaaliohjelman tarjoamiseksi.

Sinun vastuullasi on:

 • Pitää huoli kavereistasi ja kanssajuhlijoista – dare to care!
 • Puuttua kohtaamaasi epäasialliseen käytökseen. Jos tilanteeseen puuttuminen tuntuu vaikealta, ota aina yhteys lähimpään järjestyksenvalvojaan tai muuhun festivaalihenkilökuntaan.
 • Kysyä aina ensin suostumus toisen koskettamiseen.
 • Kunnioittaa erilaisia ihmisiä ja kulttuureja.
 • Toimia hyvän käytöksen mukaisesti (ja haastaa ystäväsi toimimaan samoin).

Jokaisella on oikeus nauttia festivaalista turvallisesti – huolehdi siitä, että edesautat omalla toiminnallasi yleistä turvallisuutta.